Regulamin Harcerskiej Odznaki Jubileuszowej

„100 lat ZHP i Niepodległości”

"Chcemy Polski niepodległej, abyśmy tam mogli urządzić życie lepsze i sprawiedliwsze dla wszystkich"

Józef Piłsudski

100lat ZHP-NIEPODLEGLOSCI

     I.      Harcerska Odznaka Jubileuszowa „100 lat ZHP i Niepodległości” została ustanowiona przez Hufiec ZHP Nowy Dwór Mazowiecki im. Korpusu Kadetów nr 2 z siedzibą przy ul. I. Paderewskiego 22 w Nowym Dworze Mazowieckim.

     II.    Cele odznaki:

- rozbudzenie wśród zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników oraz instruktorów zainteresowania historią Polski związanej z odzyskaniem niepodległości

- zapoznanie z historią ZHP

- zachęcenie do poznania miejsc związanych z walkami niepodległościowymi

- popularyzacja wiedzy o początkach ZHP i udziale harcerzy w procesie niepodległościowym.

III.  Opis odznaki:

Odznaka wykonana z patynowanego metalu w kształcie owalu na wkręt.

Na awersie odznaki znajduje się:

- u góry: „Honorowy Krzyż Harcerski z Czasów Walk o Niepodległość”- odznaka honorowa nadawana harcerzom-żołnierzom uczestnikom walk o odzyskanie niepodległości. Obok liczba 1918.

- na środku napis na biało-czerwonej fladze „100 lat ZHP” - na białym pod nim „ i Niepodległości” - na czerwonym.

- u dołu: z lewej liczba 2018, z prawej odznaka pamiątkowa „I Brygady Legionów Polskich”.

Projekt odznaki hm. Marcin Janiszewski (Hufiec ZHP Nowy Dwór Mazowiecki), wykonanie PPU POLMET, ul. Drozdowa 13, 42-200 Częstochowa.

IV. Warunki zdobycia odznaki:

1.     Odznakę może zdobywać członek ZHP mający opłaconą podstawową składkę członkowską

2.     Odznakę można zdobywać indywidualnie lub zespołowo (gromada, drużyna, zastęp, patrol, krąg)

3.     Odznaka jest jednostopniowa i można ją zdobywać wyłącznie od 11 listopada 2017 r. do 11 listopada 2018 r.

4.     Aby zdobyć odznakę należy:

- wziąć udział w obchodach Święta Niepodległości – 11 listopada

- uczestniczyć w min. 3 złazach, zlotach, rajdach lub wycieczkach o tematyce związanej ze 100-leciem ZHP lub niepodległościowej

- pełnić służbę przy miejscu pamięci lub podczas wydarzenia związanego ze 100-leciem ZHP lub walkami o Niepodległość Polski np. Święto Flagi, Święto Wojska Polskiego, Urodziny Marszałka, Inauguracja Roku Harcerskiego 2018/2019 na poziomie Chorągwi lub Hufca.

- przeprowadzić/uczestniczyć w minimum jednej zbiórce na temat 100-lecia ZHP lub walk o Niepodległość Polski

V.    Weryfikacja i przyznanie odznaki

1.     Podstawą weryfikacji jest "Kronika " prowadzona w dowolnej formie zawierająca opis działań, zdjęcia, bilety, potwierdzenia itp.

2.     W celu weryfikacji i przyznania odznaki "Kronikę” wraz z imienną listą zdobywających odznakę należy  przesłać w formie elektronicznej na adres nowydwormazowiecki@zhp.pl najpóźniej do dnia 30 listopada 2018 r.

3.  Odznakę weryfikuje i przyznaje Kapituła powołana przez Komendanta Hufca ZHP Nowy Dwór Mazowiecki im. Korpusu Kadetów nr 2.

4.   Opłata za odznakę wynosi 9 złotych brutto płatne na rachunek bankowy Hufca ZHP Nowy Dwór Mazowiecki nr konta 75 8011 0008 0000 0032 3330 0012 do 14 dni po otrzymaniu informacji o jej przyznaniu. W treści przelewu należy wpisać: Za odznakę 100 lat ZHP i Niepodległości.

           VI. Postanowienia końcowe

1.    Interpretacja Regulaminu i dystrybucja odznaki należy do Hufca ZHP Nowy Dwór Mazowiecki im. Korpusu Kadetów nr 2 z siedzibą przy ul. I. Paderewskiego 22 w Nowym Dworze Mazowieckim.

2.    W uzasadnionych przypadkach Komendant Hufca wspólnie z Kapitułą Odznaki mogą przyznać odznakę honorowo z pominięciem wymogów regulaminu.

 

Regulamin Odznaki 100 lat ZHP i Niepodległości

Ostatni rozkaz KH

Galeria

SlideshowFx Picasa Widget for Joomla!
Copyright © 2010 www.OopsTouch.com

GK ZHP

logo zhp male

Stołeczna

logo2

Miasto NDM

3062

IPHZN

izbapamieci1

Hufcowe wieśći!