Nadzwyczajny Zjazd Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim odbędzie się 24 lutego 2013 roku, o godzinie 1500 w siedzibie Lokalnej Organizacji Turystycznej "Trzech Rzek", ul. Baśki Murmańskiej 164 w Modlinie Twierdzy.

Komenda Hufca