Hufiec ZHP - Nowy Dwór Mazowiecki -pierwszy w kraju odznaczony Medalem Św.Jana Pawła II

 

STRART_FOT_URZAD_NDM.jpg

 

W dn.22.IX. 2018 r. na apelu Hufca ZHP - Nowy Dwór Mazowiecki ropoczynającym kolejny rok harcerskiej aktywności, w obecności władz miejskiech i powiatu jako pierwszy w kraju! został odznaczony przez Kanclerza Kapituły P. Ryszarda Zawadowskiego, Medalem Św. Jana Pawła II za realizację w programie wychowawczym elementów pamięci o naszym papieżu. Odznaczony został Sztandar Hufca, a indywidualnie odznaczenie odebrała dh. Monika Składanek i... P. Jacek Kowalski Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego - wielki sojusznik harcerzy. Biorąc pod uwagę wyjątkowo patriotyczną postawę Komendanta Hufca hm. Marcina Janiszewskiego został On odznaczony Krzyżem 150.lecia Urodzin Józefa Piłsudskiego. 

Mamy nadzieję, że wzorem tego Hufca inne śreodowiska ZHP podejmą lub przedstawią formy realizacji budowy narodowej pamięci o ogromnym autorytecie polskim papieżu Św. Janie Pawle .

Pozwalamy soibie prosić o promocję tego tematu w całym Związku, co pozwoli na dalszą realizację tego tematu wychowawczo-edukacyjnego w harcerstwie.

Autor: Asystent Kościelny ks. Ryszard Ostasz

Stowarzyszenie Pamięć Jana Pawła II - Społeczne Centrum Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II (Ośrodek Dokumentacji)

 

O naszym wydarzeniu pisze również GK ZHP

https://zhp.pl/2018/hufiec-zhp-nowy-dwor-mazowiecki-odznaczony-medalem-sw-jana-pawla-ii/

 

NZ "Kraina Fantazji"

nam-LOGO-1

GK ZHP

logo zhp male

Stołeczna

logo2

Miasto NDM

3062

ROHiS

IPHZN

izbapamieci1