Już 6 października 2019 r. niedziela odbędzie się Zjazd Zwykły naszego Hufca.

Ofickalne rozpoczęcie przewidujemy na godz. 1200.

Rejestracja uczestników Zjazdu i Gości będzie możliwa od godz. 1130.

Miejsce Zjazdu: Nowodworski Ośrodek Kultury (NOK), ul. I. Paderewskiego 1A, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki .

Osoby z czynnym prawem wyborczym chętne aktywnie uczestniczyć w Zjeździe, chętne do pracy w roli protokolanta lub w komisjach: uchwał i wniosków, wyborczej oraz skrutacyjnej - prosimy o kontakt na adres komendant@nowydwormazowiecki.zhp.pl 

Do zobaczenia na zjeździe! :)