fiolkiDruhny i Druhowie

Komisja Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Nowy Dwór Mazowiecki im. Korpusu Kadetów nr 2, zaprasza instruktorów na II-edycję warsztatów "Dobry opiekun to...".

 

Warsztaty odbędą się 23 listopada 2019 r (sobota) w godz. 1800 - 2100 w siedzibie Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech Rzek w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlin Twierdza ul. Baśki Murmańskiej 164.

 

Zgłoszenie (tylko formularz) należy wysłać za pomocą https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzajZGB7GoCRDnWyw5xoVZPVUQ1Y5QUVBTVdOQzQ1N1YwUUlJSUY0TlkwUS4u

Termin zgłoszenia upływa 16 listopada 2019 r o godz.2359

 

Pamiętajcie o zapisie w Regulaminie Pracy Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Nowy Dwór Mazowiecki im. Korpusu Kadetów nr 2

pkt. 12. Opiekun próby powinien być przeszkolony do pełnienia tej roli. Za przeszkolenie uznaje się udział w okresie ostatnich 3 lat w warsztatach lub kursie dla opiekunów prób organizowanych przez:

a.   Hufiec ZHP Nowy Dwór Mazowiecki,

b.   inne hufca Chorągwi Stołecznej ZHP (o ile były akredytowane przez ChSI "Iluminacja"),

c.   chorągwie ZHP,

d.   GK ZHP

 

 

     Czekamy na Ciebie 

            Czuwaj

Komisja Stopni Instruktorskich