phm. Zenon Jendor

 

Do ZHP wstąpiłem 15 kwietnia 1945 roku jako wychowanek drużyny. W 1946 r. pojechałem na swój pierwszy obóz k/Pomiechówka; 1947 Grabina k/Łącka, gdzie złożyłem Przyrzeczenie Harcerskie; w 1948 Zagórze Śląskie; 1949 Dziwno-Las. W 1957 Muszakach uzyskałem stopień drużynowego, wchodziłem w skład Komendy Hufca jako drużynowy przy Szkole Zawodowej; w 1958 r. weszłem w skład Korpusu Instruktorskiego Komendy Hufca w Nowym Dworze Maz. W 1998 r. Zdobyłem stopień podharcmistrza. W 1999 r. Złaz Westerplatte, 2000 Zlot Gniezno, 2001 Lublin, 2002 Dąbrowa Stara i Rzeszów, 2003 Białystok. 2005 Zlot Militaria Modlin Twierdza. W 1999 r. zostałem odznaczony Senioralną odznaką Honorową na LXXX Lecie ZHP.

Pracowałem w Technikum Chemicznym jako instruktor nauki jazdy i w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.

NZ "Kraina Fantazji"

nam-LOGO-1

GK ZHP

logo zhp male

Stołeczna

logo2

Miasto NDM

3062

ROHiS

IPHZN

izbapamieci1