Komenda Hufca ZHP
w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Ignacego Paderewskiego 22

05-100 Nowy Dwór Maz.

 

 

Dane do FAKTURY:

Chorągiew Stołeczna ZHP

ul. Piaskowa 4

01-067 Warszawa

NIP: 527-252-61-38

 

Numer Rachunku Bankowego 81 8011 0008 0000 0032 3330 0001

www.nowydwormazowiecki.zhp.pl

e-mail  nowydwormazowiecki@zhp.pl

 

Ostatni rozkaz KH

Galeria

Invalid RSS link or you're not allowed to read this Picasa gallery or album.

GK ZHP

logo zhp male

Stołeczna

logo2

Miasto NDM

3062

ROHiS

IPHZN

izbapamieci1

Hufcowe wieśći!