Komenda Hufca ZHP
w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Ignacego Paderewskiego 22

05-100 Nowy Dwór Maz.

 

 

Dane do FAKTURY:

Chorągiew Stołeczna ZHP

ul. Piaskowa 4

01-067 Warszawa

NIP: 527-252-61-38

 

Numer Rachunku Bankowego 81 8011 0008 0000 0032 3330 0001

www.nowydwormazowiecki.zhp.pl

e-mail  nowydwormazowiecki@zhp.pl

 

Ostatni rozkaz KH

Galeria

SlideshowFx Picasa Widget for Joomla!
Copyright © 2010 www.OopsTouch.com

GK ZHP

logo zhp male

Stołeczna

logo2

Miasto NDM

3062

IPHZN

izbapamieci1

Hufcowe wieśći!