logoHUFIEC 2014

SKŁADKI

 

W roku 2018 r. składki zostają naliczone w oparciu o ewidencję ZHP w następujący sposób:

 

  • Składka podstawowa: 12,oo zł. za miesiąc/36,oo zł za kwartał/144,oo za rok.

 

Za prowadzenie ewidencji i sposób zbierania składek od zuchów i harcerzy odpowiadają Drużynowi i Komendanci Szczepów.

 

************************************************************************

 

Szczepy, które posiadają własne subkonto przyjmują wpłaty od rodziców przelewem na  konto przypisane do danego Szczepu najpóźniej do dnia

20.03.2018 r. - I kwartał

20.06.2018 r. - II kwartał

20.09.2018 r. - III kwartał

20.12.2018 r. - IV kwartał

 

W dniu rozliczania wpłat z konta jednostki zostaną pobrane środki pomniejszone o kwotę 2 zł składki podstawowej za miesiąc (6 zł za kwartał), która pozostaje w Drużynie/Szczepie.

 

************************************************************************

 

Drużyny, które nie posiadają subkonta bankowego, przyjmują wpłaty od rodziców a następnie wpłacają w pełnej wysokości (bez potrącania kwoty należnej Drużynie) przelewem na poniższe konto:

 

Chorągiew Stołeczna ZHP – Hufiec Nowy Dwór Mazowiecki

 

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. I. Paderewskiego 22

 

Nr konta: 27 8011 0008 0000 0032 3330 0003

 

Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim

 

W tytule wpłaty należy koniecznie podać nr drużyny i za jaki okres jest wpłata np.

 

składki członkowskie za I kwartał 2018 r. – 123 DH „Debeściaki”

 

Po dokonaniu wpłaty, kwota należna Drużynie pozostaje do dyspozycji Drużynowego i będzie wypłacana w formie zaliczki.

 

Proszę nie dokonywać indywidualnych wpłat składek zuchów i harcerzy na powyższe konto, gdyż może to spowodować ogromne zamieszanie na kontach Hufca.

 

Każdy Drużynowy ma obowiązek stałej aktualizacji danych swojej jednostki w ewidencji ZHP.

 

Szczególną uwagę należy poświęcić składom osobowym Drużyny oraz opłaconych składek.

 

Dane te będą brane pod uwagę w momencie zatwierdzania wszelkich form pracy Drużyny (rajdy, biwaki, obozy czy zimowiska).

 

Przestrzegam przed zaniżaniem składów osobowych Drużyn w ewidencji ZHP z uwagi na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Osoba nie ujęta w ewidencji nie posiada takiego ubezpieczenia.

 

W sprawach ewidencji (dostępu do edycji Drużyny) należy kontaktować się z Druhem phm. Radosławem Nowakiem.

 

 

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt.

 

Czuwaj !

 

SKARBNIK HUFCA

 

phm. Bożena Chorąży

 

Ostatni rozkaz KH

Galeria

SlideshowFx Picasa Widget for Joomla!
Copyright © 2010 www.OopsTouch.com

GK ZHP

logo zhp male

Stołeczna

logo2

Miasto NDM

3062

IPHZN

izbapamieci1

Hufcowe wieśći!