logoHUFIEC 2014

SKŁADKI

 

W roku 2019 r. składki zostają naliczone w oparciu o ewidencję ZHP w następujący sposób:

 

  • Składka podstawowa: 12,oo zł. za miesiąc/36,oo zł za kwartał/144,oo za rok.

 

Za prowadzenie ewidencji i sposób zbierania składek od zuchów i harcerzy odpowiadają Drużynowi i Komendanci Szczepów.

 

************************************************************************

 

Szczepy, które posiadają własne subkonto przyjmują wpłaty od rodziców przelewem na  konto przypisane do danego Szczepu najpóźniej do dnia

20.03.2019 r. - I kwartał

20.06.2019 r. - II kwartał

20.09.2019 r. - III kwartał

20.12.2019 r. - IV kwartał

 

W dniu rozliczania wpłat z konta jednostki zostaną pobrane środki pomniejszone o kwotę 2 zł składki podstawowej za miesiąc (6 zł za kwartał), która pozostaje w Drużynie/Szczepie.

 

************************************************************************

 

Drużyny, które nie posiadają subkonta bankowego, przyjmują wpłaty od rodziców a następnie wpłacają w pełnej wysokości (bez potrącania kwoty należnej Drużynie) przelewem na poniższe konto:

 

Chorągiew Stołeczna ZHP – Hufiec Nowy Dwór Mazowiecki

 

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. I. Paderewskiego 22

 

Nr konta: 27 8011 0008 0000 0032 3330 0003

 

Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim

 

W tytule wpłaty należy koniecznie podać nr drużyny i za jaki okres jest wpłata np.

 

składki członkowskie za I kwartał 2019 r. – 123 DH „Debeściaki”

 

Po dokonaniu wpłaty, kwota należna Drużynie pozostaje do dyspozycji Drużynowego i będzie wypłacana w formie zaliczki.

 

Proszę nie dokonywać indywidualnych wpłat składek zuchów i harcerzy na powyższe konto, gdyż może to spowodować ogromne zamieszanie na kontach Hufca.

 

Każdy Drużynowy ma obowiązek stałej aktualizacji danych swojej jednostki w ewidencji ZHP.

 

Szczególną uwagę należy poświęcić składom osobowym Drużyny oraz opłaconych składek.

 

Dane te będą brane pod uwagę w momencie zatwierdzania wszelkich form pracy Drużyny (rajdy, biwaki, obozy czy zimowiska).

 

Przestrzegam przed zaniżaniem składów osobowych Drużyn w ewidencji ZHP z uwagi na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Osoba nie ujęta w ewidencji nie posiada takiego ubezpieczenia.

 

W sprawach ewidencji (dostępu do edycji Drużyny) należy kontaktować się z Druhem phm. Radosławem Nowakiem.

 

 

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt.

 

Czuwaj !

 

SKARBNIK HUFCA

 

phm. Bożena Chorąży

 

Ostatni rozkaz KH

Galeria

Invalid RSS link or you're not allowed to read this Picasa gallery or album.

GK ZHP

logo zhp male

Stołeczna

logo2

Miasto NDM

3062

ROHiS

IPHZN

izbapamieci1

Hufcowe wieśći!